een professional lab tot het trainen van nieuwe inzichten en skills op het gebied van body&mind. Praktisch toepasbare instrumenten welke resulteerden uit ons jarenlang onderzoek naar de werking van commoties.           

zie: commotional »


workshops

  • vier unieke workshops voor mensen die zoeken naar nieuwe professionele wegen en zich daarin willen oefenen.
  • elke workshop biedt een perspectief in de onlosmakelijke samenhang tussen lichaam & geest en leidt tot een effectieve, praktische toepasbaarheid.
  • deelname aan elke workshops is intensief en vraagt veel van de potentie en durf om in professionele zin buiten geijkte paden te gaan.

commotional coach

  • als één geheel bieden de vier workshops een goed startpunt zich professioneel toe te rusten in commotional coaching.
  • na deelname coachen wij deelnemers die zich professioneel verder willen verzelfstandigen in deze richting.