direct en doelgericht

Lichaamstaal is direct en doelgericht. Deelnemers trainen zich in deze workshop dan ook in directe, concrete waarneming van lichaamstaal van cliënten. Zij oefenen om met wat het lichaam onthult, met cliënten direct en concreet aan de slag te gaan.

Hun handelen wordt hiermee effectiever en hun inspanning neemt minder tijd in beslag. Bovenal bieden zij hun cliënten met hun concrete lichaamstaal observaties, concrete handvaten om er ook zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

eerste oogopslag

voor professionals die willen trainen in heel directe, concrete waarneming van cliënten bij de eerste ontmoeting en daarmee direct aan de slag gaan.

ontdekkingsreis

professional deelt de waarneming met cliënt en samen ontdekken zij waarheen de waarneming hen leidt en aansluit op volgende observatie.

direct ter zake

Primair vertrouwen op alle zintuigen, wat je ziet, wat je hoort, wat je proeft. Geen abstracte praat, direct ter zake! Een volgende stap wijst zich vanzelf.

concreet

Lichaamstaal is direct en concreet waarneembaar en heel doelgericht. Oorzaak en gevolg zijn verbonden. Het vervolg wijst zich als vanzelf.

Professioneel spoorzoeken naar hetgeen een klant in essentie met zich draagt, non-verbaal uitstraalt en specifiek aan anderen communiceert. Sleutels die een directe ingang bieden tot de complexe en vaak onbewuste lichaamstaal, waaruit in één oogopslag, decennialang opgeslagen informatie valt af te lezen.
 

in samenhang

De taal van het lichaam laat de samenhang van processen zien! Een volgende stap wijst zich dan ook als vanzelf en hoeft niet eerst planmatig in kaart te orden gebracht. Het lichaam wijst de professional de weg.

Directe interventies vormen doorgaans de opmaat voor een succesvolle inspanning van cliënten om meer te weten te komen wat er(achter) allemaal bij henzelf te ontdekken is. Zij leren om daar zelf direct concreet aan te kunnen werken.

Dat zij op die ontdekkingsreis incidenten uit het verleden tegen zullen komen, maakt hen bewust hoe het verleden zich in hun lichaam heeft genesteld en hun dagelijkse gang beïnvloedt.

niet zacht, wel zinnig

Gebrek aan directe interactie veroorzaakt onnodig verlies aan kostbare tijd. Tijd die nodig wordt geacht om een cliënt (weer) op het spoor van zichzelf te brengen. Tijd die vaak verloren gaat aan daar-en-toen dimensies met nadruk op de reproductie van verleden- tijd processen en een herbeleving van daarbij horende emoties. 

Het kost aanzienlijk minder tijd om bij cliënten direct bewustzijn wakker te maken van wat direct en concreet in het hier-en-nu aan hen is waar te nemen. Doorgaans kan een cliënt concreet aangeven hoelang hij/zij dit (mogelijk) al met zich meedraagt: van-toen-naar-nu.

Cliënten zijn doorgaans niet gewend om op deze directe manier aangesproken te worden. Zij voelen zich onverwacht geconfronteerd met iets waarvan zij zich niet of nauwelijks bewust zijn. Velen reageren echter direct nieuwsgierig en geraakt. Veel hangt ook af van de professional: is deze in staat om cliënten nieuwsgierig naar zichzelf te maken en naar hetgeen er allemaal valt te ontdekken.

zonder omhaal

Met voorzichtig, op afstand en behoedzaam begeleiden gaan professionals een directe interactie met hun cliënten uit de weg. Er heerst kennelijk een taboe op directheid en een rem om direct in te spelen op hetgeen men in eerste oogopslag concreet bij een cliënt waarneemt. Alsof een cliënt en diens verhaal eerst in een algemeen, abstract theoretisch, plaatje moeten passen, voordat de professional concreet met de cliënt aan de slag durft te gaan.

Een indirecte aanpak is meestal niet in het belang van cliënten. Immers, datgene waar bij een cliënt ons oog direct op blijft hangen, een specifiek waargenomen expressie, spanning, significante hapering, of “ongewoonheid” die wij registreren, bieden ons mogelijk een directe entree tot een spannende ontdekkingsreis van de professional samen met je cliënt.