al balancerend is de mens het meeste Ik, 

voortdurend op zoek naar evenwicht! Bij elke keuze, elke relatie, elke mentale of fysieke gebeurtenis, balanceren onze hersenen tot het best mogelijke evenwicht in ons systeem.

Evenwicht bepaalt ons wezen: balanceren tussen de een en de ander, links en rechts, boven en onder, hoog en laag, veraf of dichtbij, goed en kwaad, tussen moeder en vader, man en vrouw, macht en onmacht, licht en donker, groot en klein, lief en leed, vrede en oorlog, verleden en heden….

In de workshop oefenen deelnemers in de kracht van dit balanceren.

dualistisch

Mensen zijn tweeslachtige wezens. Dualistisch tot op het bot: komen voort uit twee. voor hun reproductie denken in twee. Van alles hebben we wel twee: een linker- en een rechterzijde, boven en onder, twee ogen, twee oren, handen, benen, voor en achter, twee neusgaten……!

Dat ons organisme voortdurend moet balanceren (tussen twee) vormt de aard van ons bestaan. Onze evenwicht zoekende natuur regelt de basis van onze energiehuishouding en vormt tevens de voornaamste faculteit van ons brein (lateraliseren).

op wie lijk je toch…?

Inzicht uit psychoanalyse leert dat het vaak moeizaam balanceren in de voorkeuren naar onze ouders een wezenlijk bestanddeel vormt van de manier waarop wij een ‘steady’ evenwicht in ons leven proberen te vinden. Het bepaalt in hoge mate de manier waarop wij ons manifesteren. Dit gebeurt geheel in lijn met de aard van ons dualistische systeem en is door onszelf te beïnvloeden.

Op een ingenieuze wijze vereenzelvigen wij ons met onze ouders, met de een meer dan met de ander. Ook daarin balanceren wij tussen links en rechts, tussen de een en de ander, tussen kind en ouder, tussen man en vrouw, tussen sterk en zwak.

De voorkeuren die wij hierdoor vaak onbewust ontwikkelen, bepalen veel van ons geluk, de kwaliteit van onze relaties, de keuze voor de mensen om ons heen, tot en met de keuze voor levenspartner(s).

Brain Balance leert jou om de in het verleden scheefgegroeide relaties, waaronder die met ouders, te herstellen en daarmee transparanter in het leven te staan. Hiermee stuur je het verleden bij naar een nieuw en vrij perspectief voor jouw geluk in heden en toekomst.

lateralisatie

Wij ontwikkelen al vroeg in ons bestaan, in meer of mindere mate, een motorische voorkeur voor onze linker- of rechterzijde, voor links- of rechtshandigheid, voor vrouw of man, vader of moeder. Deze eenzijdigheid heeft grote invloed op het evenwicht waarmee wij door het leven gaan. Het beïnvloedt namelijk de balans van ons gehele lichaam en geest. Door deze preferenties ontwikkelen wij bepaalde fysieke en mentale vermogens meer dan andere.

Dit proces waarin wij delen van onze hersenen actiever benutten dan andere noemt men hemisferische dominantie. Op ons leven en op onze keuzen heeft deze voorkeur in onze hersenen een bepalende invloed: op onze geestelijke balans, dromen, beelden, verlangens, gevoelens en opvattingen, alsmede appreciaties voor mensen, tot en met onze leerkwaliteiten, ambities en toekomstbeelden.

De eenmaal door onze hersenen ingenomen “dominantie” is niet voor de eeuwigheid en zelfs goed te beïnvloeden c.q. te wijzigen. Onze hersenen blijven ons leven lang in beweging en aan het werk. Bewust blijven oefenen hierin baart de kunst van het evenwicht!

de kunst van het evenwicht

Wij mensen moeten letterlijk én figuurlijk balanceren, anders vallen we om. Dit is het resultaat van ons gevecht met de zwaartekracht. Ons brein is voortdurend in touw om al balancerend ons evenwicht bewaren, op alle mogelijke manieren overeind te blijven, zowel fysiek als mentaal. Dat we de wet van de zwaartekracht goed volgen, de grenzen van en in onszelf en die van en naar anderen in acht nemen.

Bovendien zorgt ons brein ervoor dat we de verstoringen in ons evenwicht (zoveel als dat ons mogelijk is) herstellen en opnieuw balanceren. Ons brein is daarin altijd sturend en gaat daarmee door tot ons einde: vergeet niets, altijd een helpende hand. Voor ieder mens de noodzakelijke steun en toeverlaat. Gelijk klei boetseren wij met behulp van ons brein, ons leven en ons evenwicht. Reden om ons cerebraal functioneren goed te leren kennen en er een effectief gebruik van te maken.

Het vermogen om te balanceren is in hoge mate door onszelf te beïnvloeden. Bijv. door de geschillen te slechten tussen links of rechts, tussen hem of haar, voor of tegen, afstand of nabij, enz. Met Brain Balancing ontwikkel je de kunst om het evenwicht tussen verleden, heden en toekomst in één keer voor ogen te zien, in nieuw perspectief te plaatsen, en de historie op orde te brengen door deze in wezen om te draaien. Door je nieuwe inzichten hieruit neemt jouw professionaliteit aanzienlijk toe.