Onderzoek naar de toepassing van Commotional Psychology is na alle jaren van ontwikkeling nog steeds in volle gang. Uit veel hoeken van wetenschap wordt in een constante stroom aan informatie steeds vaker zichtbaar hoe de onlosmakelijke samenhang tussen lichaam en geest zich heel direct en concreet weet te manifesteren.

Dit leidt ons steeds verder weg van de abstracte wijze waarop vanuit de (nog) steeds heersende psychologie uit de vorige eeuw tegen de mens wordt aangekeken. De psychologie is dan ook niet langer leidend uitgangspunt voor studie van het menselijk functioneren. Exploderende inzichten naar het functioneren van spiegelneuronen, van epigenetische imprint en andere relevante ontdekkingen in de neuro-wetenschappen geven rijkelijk voedsel aan ons onderzoek naar toepassing van de commotionele technieken.

Mensen komen pas in beweging wanneer zij van binnenuit bewogen, geroerd of opgeschud worden. Dit is te vergelijken met de uitdijende kringen die een steen in de vijver veroorzaakt, of chemische kettingreactie, of ontlading van elektrische spanning.

Commoties hebben mensen nodig om zichzelf wakker en hun lichaam (organisme) onder druk te houden. Mits adequaat aangebracht, zetten deze commoties mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Zonder dat malen zij in hun dagelijkse cirkels rond en rond, en staan in wezen stil.

Commoties kunnen bewust worden veroorzaakt door van binnen uit spanning op te bouwen, vergelijkbaar met het opwinden van een klok. Doelgerichte confrontatie, van binnen uit wakker geroepen en/of van buiten af opgewekt.

Er is aangetoond dat niet alleen cognitieve stimulatie, maar dat ook beweging de structuur van hersenen verandert en de informatie-verwerkingscapaciteit verbetert. Voorts is ontdekt dat het brein zijn plasticiteit behoudt bij het ouder worden en er gedurende het gehele leven in bepaalde delen van de hersenen zelfs nieuwe cellen worden aangemaakt. Dit proces wordt neurogenese genoemd. Cognitieve stimulatie, activeren van onze vermogens en beweging verhogen deze neurogenese.

lees meer: 3 arts »