Spanningen in de relatie met onze omgeving en met andere mensen worden - als gevolg van onderbroken continuïteit - rijkelijk gevoed en generaties lang in stand gehouden: vaak tot wel zeven generaties lang door 'transgenerationele epigenetische overerving'.

Epigenetische wetenschap laat ons zien welke impact deze spanningen hebben op onze hersenen, organen, immuunsysteem en spieren, en daarmee in onze gedachten en gevoelens.

Deze weerstanden staan een vrije, onbelemmerde stroom van onze krachten in de weg. Tevens zij vormen zij een 'trigger' voor ontlading, voor het ontcijferen van de puzzel die gaandeweg ons leven is gaan beheersen.

Doorgaans ontlopen wij deze spanningen. Liever nemen we hen niet serieus, laat staan dat wij bereid zijn om onszelf met deze weerstanden te confronteren, ze doelbewust te versterken, uit te vergroten en er actief mee aan de slag te gaan.

CP ziet in deze spanning een gezonde reactie van ons organisme op een ongezonde situatie (verleden, heden, toekomst). Door ons te concentreren op het effect in de totale keten, scheppen wij condities om alle krachten in ons organisme (weer) als vanzelfsprekend te laten samenwerken.

CP voert de spanning op tot er een reactiereeks ontstaat waardoor de natuurlijke situatie zijn loop kan hernemen. Dit haalt de oorzaak van de weerstanden niet weg, maar neemt deze wel serieus, bevrijdt hem uit zijn isolement en plaatst hem in een breder krachtenveld.

lees verder lost paradise »