Deze workshops bieden geen standaardmethode, maar een unieke mogelijkheid voor deelnemers om ieders eigen stijl van werken verder te professionaliseren. Er wordt gewerkt binnen een free format van leren van, aan en met elkaar.

Aan de hand van praktijkervaringen, huiswerk en ingebrachte casuïstiek krijgt het programma vorm en inhoud.

Een open, oprechte en betrokken atmosfeer van werken bevordert de onderlinge dynamiek en versterkt de feedback van en naar elkaar.

Professionals leiden de workshops, trainen de deelnemers en begeleiden ieders voortgang. Zij verzorgen de inhoud van elke workshop en verwijzen deelnemers naar relevante kennisbronnen.

Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf: inhoudelijk professionele wensen en mogelijkheden.