Als ervaren oude rot in business organiseert Bert Terpstra deze unieke Business Retreat.

Voor de deelnemers is hij daarbij een sparring partner: professioneel uitdager, ter zake kundig tegenspeler, stimulerend vrijdenker en tevens gastheer.

de toekomst kijkt achterom

Bert koerst niet op zweverige of abstracte discussies. Bij strategische keuzen stimuleert hij realistische inschattingen en toekomstevaluatie.

Het gaat er niet alleen om vooruit te kijken. Leren van hetgeen je in het verleden niet goed hebt gedaan is evenzo belangrijk: de toekomst kijkt achterom.

Bij uitwerking helpt hij mee bij het kernachtig verwoorden van de resultaten. Waar nodig scheidt hij ruis van content en corrigeert hij overdrijving.