Wij zijn gepokt en gemazeld door de praktijk van leven en werken. Onontkoombaar op zoek naar de kern van de zaak, naar wat beweegt of vast zit, wat verbindt of scheidt, echt of onecht, hoe kunstig soms ook verpakt.

Ieder van ons, gedreven opererend vanuit een brede en diepe ervaring met mensen en zaken, methodisch onorthodox, maar eerder eclectisch. Graag gezien worden en boven het maaiveld uitstijgen.

dat zijn wij

Planmatig veroorzaken wij - letterlijk én figuurlijk - beweging en beroering van-binnen-uit. De energie die hiermee vrijkomt manifesteert zich direct.

Ons team bestaat uit: 

Bert Terpstra

Richard Griffioen

Stephanny Turton

Marjolein Rovers