Veel aspecten van bedrijven en organisaties zijn aan vernieuwing toe:

• de workforce is doorgaans ouderwets hiërarchisch georganiseerd.
• vernieuwende ideeën komen niet boven het maaiveld uit.
• leidinggevenden weten vaak nog maar weinig van de primaire werkprocessen.
• managers zijn doorgaans niet concreet en staan te ver af van de werkvloer.
• sleetse professionals weten de talenten van hun mensen niet te vinden.
• omhooggevallen leidinggevenden produceren georganiseerde onmacht.
• de meeste opleidings- en scholingsmodellen dateren uit de vorige eeuw.
• bestuurders roepen weliswaar om zelfstandige medewerkers,
• zij dulden echter heel moeilijk tegenspraak, laat staan zelfstandigheid.
enzovoort.

gebrek aan moed

Vrees houdt velen vast in een machteloze wurggreep: angst om de baan kwijt te raken; angst om een bonus te missen; schroom om van de vaste regelmaat af te wijken; angst om onkunde toe te geven; bang voor verdringing; angst voor de macht; vrees en schrik voor risico...enz.

Te veel leidinggevenden en bestuurders tonen een latent gebrek aan moed om af te wijken van de 'mainstream', om de normale gang van zaken eens achter zich te laten. Zij vergeten dat doorlopen in de tredmolen van de gewenning hun mensen inalert en slaperig maakt.

Regeren is vooruitzien. En om vooruit te kunnen zien is het goed om wel even in verwondering achterom te kijken. Dan maak je niet gauw weer dezelfde fout.