Vernieuwende ideeën komen niet boven het maaiveld uit. Hiërarchische afhankelijkheid wordt nog steeds beloond.

Talenten blijven onbenut omdat de meeste opleidings-, scholings- en coachingmodellen uit de vorige eeuw dateren.

Omhooggevallen en afstandelijke leidinggevenden produceren georganiseerde onmacht: zij kennen (vaak) nauwelijks de ins en outs van de primaire werkprocessen.

Ingehouden vrees houdt leidinggevenden doorgaans terug om risico’s te nemen en daarvan de gevolgen te dragen. Zij tonen een latent gebrek aan moed buiten de 'mainstream' te staan en de normale gang van zaken achter te laten.