Op alle niveaus schep je ruimte voor nieuwe ideeën, introduceer je best practices en initieer je zelf vernieuwing van producten en diensten. Leidinggevenden die hierin niet mee kunnen, doen een stap opzij voor een nieuwe professionele garde.

Om effectief van binnenuit te vernieuwen geef jij zelf het goede voorbeeld. Sociaal wenselijk gedrag wijs je af en realiseert een open, directe manier van aanspreken op elkaars kwaliteit én functioneren.

Jouw mensen durven meer als zij vakgerichte leidinggevenden en terzakekundige managers als hun voorbeeld hebben, mensen aan wie zij zich kunnen spiegelen, van wie zij professioneel veel mogen leren, vrouwen of mannen die zij respecteren.

Wij helpen om andere ‘vernieuwers’ in je organisatie te spotten en smeden hen met jou tot een hechte groep: een 'Gideonsbende' waarmee jij de innerlijke vernieuwing in je organisatie realiseert, op alle niveaus en in elke functie.