bijeenkomsten

12 trainingsdagen
allen op vrijdagen
om de drie of vier weken
09.00 t/m 18.00 uur

11 avonden
in supervisiegroep
tussen training dagen in
19.30 t/m 22.30 uur

aanwezig en beschikbaar

Deelname is niet vrijblijvend. Op de afgesproken data is iedereen aanwezig. Bij afwezigheid als gevolg van overmacht organiseert de betrokkene zelf een vervangende en voor allen conveniërende datum.

 

onderwerpen

 • persoonlijke effectiviteit
 • functionele macht
 • sturend
 • opdracht
 • interactie
 • altruïstisch
 
 • interventiekracht en -kunde
 • persoonlijk gezag
 • meegaand
 • roeping
 • afzondering
 • sociale relevantie
 

huiswerk

Voorafgaand aan elke trainingsdag evalueert elke deelnemer schriftelijk haar/zijn voortgang in professionele ontwikkeling.

Tevens doet men verslag van de effectiviteit van de in de praktijk toegepaste interventies.

Uit dit huiswerk concluderen deelnemers en trainers welke extra aandacht aan een deelnemer moet worden besteed.

Al diens huiswerk gebundeld vormt tegelijkertijd input voor de slotbijeenkomst waarin aan elke deelnemer een getuigschrift met diens gradatie als Professional Leader wordt verleend.