de kunst van de dromer

Dromen, beelden, symbolen en mythen bieden de mogelijkheid om de verscholen innerlijke wereld te ervaren en nader te leren kennen. Een ontdekkingsreis waarin wij ons graag mee laten voeren, waarin wij ons dagelijks ervaren overstijgen, ons handelen extra zin geven en onze spirituele kracht activeren.

De kunst van dromen verbindt mijn heden en verleden met mijn toekomst en biedt een zingevende, spirituele ervaring welke bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van mijn hersenen. Gebeurtenissen en processen verwerk ik hierdoor sneller en mijn gevoeligheid voor het wezen der dingen neemt toe.

surfen op de golven van je brein

Met volbewustzijn, leren vliegen over de grenzen van tijd en ruimte. Oefenen met dromen, beelden en symbolen biedt richting en ruimte. Als sneeuw smelt de onmacht en het onvermogen. Dit leer jij op jouw beurt aan je cliënten.

Meegaan op de stroom der dingen brengt je verder dan de weerstand tegen de stroom. Door onbevreesd op de golven van je geest te surfen, raak je aan een ragfijn verschil tussen stoffelijk en onstoffelijk, materie en geest, aan een wereld voor je geboorte, naar een wereld van na je geboorte.

censuur

De kunst van de dromer is een krachtig instrument om de geconditioneerde censuur die ons denken zich tijdens onze volwassenwording eigen maakt te omzeilen, om daarmee direct door te dringen tot de essentie der dingen.

Veel van onze bewegingen, denkwijzen en gevoelens en zelfs het verloop van bepaalde fysiologische processen staan onder deze censuur. Beter nog, zij zijn zelf deze censuur. Hieruit leren loskomen leert de kunst van de dromer.

prenataal

Ronald D. Laing maakte het (1975) zeer aannemelijk dat ervaringen opgedaan in de prenatale wereld kunnen resoneren in die van de postnatale wereld, in ons gedrag, onze communicatie en onze dromen en gedachten.

In de structuur van dromen vond hij patronen die hun analogie vinden in de micro- kosmos van menselijke weefsels (lees: de prenatale wereld). In ons dagelijks gebruik van beelden, symbolen, mythen en dromen resoneren deze analogieën.

Met deze aanname van prenatale ervaringsmogelijkheden begon Bert Terpstra in de tachtiger jaren een nieuwe, verbluffende ontdekkingsreis. Hij onderzocht in welke mate deze ervaringen de post-natale bewegingspatronen van mensen kunnen beïnvloeden en hoe deze weer op hun beurt beïnvloed kunnen worden.

vaste patronen

Onze geest volgt op vaak onnavolgbare wijze een aantal vaste patronen. In ons dagelijks ervaren weerklinken deze patronen op verscholen wijze in ons door. Voor onze eigen ontwikkeling kunnen wij deze patronen leren kennen, en nagaan of wij in hun stroom mee kunnen gaan. Waar nodig stellen we deze patronen op essentiële punten bij.

Doorgaans merken wij in onszelf de doorwerking van deze patronen nauwelijks op, omdat wij daar op de een of andere wijze een rem op lijken te zetten. Censuur op eigen handelen, denken en voelen, verhindert om los te laten. Dit blokkeert ons om mee te gaan met de stroom en dieper in het wezen der dingen te duiken.