Commotional Coaching is een indringend avontuur dat mensen met zichzelf - én met ons - aangaan. Dat gaat niet zonder heldere afspraken vooraf.

In een intake-gesprek onderzoeken wij de vraag naar coaching en verkennen wat er mogelijk nog meer achter de vraag verscholen ligt.

Vervolgens maken wij afspraken over de mate van intensiteit en methodische insteek waarbinnen de coaching zijn beslag krijgt, alsmede welke inzet van één of meerdere leden uit ons team nodig is.

Onze ervaring leert dat een traject van coaching niet eindeloos moet voortkabbelen, maar binnen een overzichtelijke tijdbeslag en kosten zijn beslag krijgt.

Ten aanzien van de kosten hanteren wij één vast bedrag voor het afgesproken traject. Voor relatiegerichte coaching worden aparte afspraken gemaakt.

Voor kosten zie onder: about us