niet zacht, wel zinnig

Onze inspiratie zoeken wij in de confrontatie die mensen met zichzelf, met hun omgeving en met hun werk moeten en ook willen aangaan. Het is daarbij van belang dat zij laten zien wie ze werkelijk zijn, als persoon en in hun functie.

Wij dagen mensen uit om hun authenticiteit uit de verpakking te halen, om vanuit zichzelf duurzaam richting te geven aan hun leven en hun wereld: relaties, werk, professie, organisatie.

eigen roeping

De mensen voor wie wij werken willen hun eigen roeping volgen, hun eigen richting in het leven kiezen. Zij leren om minder snel gevolg te geven aan de roep van anderen, ook in persoonlijke relaties. Hun oorspronkelijkheid halen zij uit de verpakking. Zij spiegelen zich niet aan buiten henzelf gelegen normen en maken zich niet (langer) afhankelijk van de 'rat race' van de buitenkant, het moeten meetellen, imponeren en pretenderen.

impact

Het bewerkstelligen van oprechtheid en authenticiteit verdraagt geen 'doorsnee' aanpak. Methodisch bewegen wij ons tegen de stroom in en leren mensen om buiten geijkte kaders te treden.

Door grenzen te verleggen krijgt hun zoeken richting, meer betekenis en lading. Als persoon worden zij geloofwaardiger, oprechter naar zichzelf, naar de eigen partner en naar anderen.

Zij worden effectiever in hun handel en wandel, doen niet ingewikkeld meer, zijn gewoon zichzelf, echt en direct. Anderen merken dit direct op en voelen zich uitgenodigd: goed voorbeeld doet goed volgen!