wat is normaal

Voor Commotional Psychology (CP) is de afwijking van 'het normale' van belang, het ontbreken van een symmetrie.

Het normale - de homogeniteit - in en tussen mensen vormt niet het uitgangspunt. CP zet het verschil - de heterogeniteit - in mensen centraal en niet de 'norm'.

Wat als normaal wordt gezien, geldt wetenschappelijk gezien voor slechts zo'n 15% van de bevolking.

Niet het 'normale' maar het a-symmetrische, het ongelijke, het inconsequente, - het onevenredige - vormt voor CP de ingang om een mogelijke eenheid, een samenhang der dingen te begrijpen.

lees verder: continuïteit »