op-gelucht

marjolein oordeelt niet over mensen. Als coach en trainer, gaat zij met hen aan het werk. Startpunt is wat hun lichaam direct laat zien: houding, spanning, belasting, energie, onrust, moeheid, immobiliteit, enz.

lang was zij professioneel betrokken bij ingrijpende vernieuwingsprocessen van arbeidsorganisaties en bij de kwaliteit-profilering van medewerkers (assessments).  Steeds opnieuw zag zij hoe vastgeroeste patronen en opvattingen bij mensen leiden tot een sluipende inperking van hun ruimte, autonomie, energie én effectiviteit.

haar trof het gebrek bij mensen aan het volgen van hun eigen richting. Hoe zij zich door business routines van hun eigen missie laten afleiden. Door remmende patronen te confronteren, ontdekte zij hoe ruimte kan ontstaan voor eigen essentie en fysiek-mentale vitaliteit.

vaak ziet zij dat mensen (te) krampachtig hun best doen en vast zitten in beperkende gedachten. Dit vertaalt zich in hun fysieke houding, hun bewegingen en ook in hun voeding. Ze begrijpt dat mensen hiermee niet toekomen aan waar zij echt voor staan en daarmee gaandeweg vergeten wie ze echt zijn.

met milde hand spiegelt Marjolein het 'gewone' van henzelf en daarmee van hun kern. Hun bewustzijn groeit van wat er fysiek en mentaal (body&mind) precies met hen gebeurt. Ontspanning, rust, ruimte, gezondheid, vitaliteit en kracht neemt bij hen toe en ze maken ruimte voor hun eigen pad.

met Orthomoleculaire Nutritionele Geneeskunde helpt zij mensen bij het vinden van een persoonsgerichte balans in hun voeding.

zij professionaliseert zich in de medische bewegingsleer ‘Chi Neng Qigong’ waarmee zij met en bij mensen de weg vrij maakt om hindernissen los te laten en hernieuwd fysiek en mentaal energie op te doen met een duurzaam perspectief.