marjolein rovers (1958)

op-gelucht

Marjolein oordeelt niet over mensen. Als Commotional Coach gaat zij met hen aan het werk. Startpunt is wat hun lichaam direct laat zien: houding, spanning, onrust, moeheid, verslapping, immobiliteit, enz.

Te vaak ziet zij dat mensen krampachtig hun best doen of vast zitten in beperkende gedachten. Dit vertaalt zich in houding, beweging en vaak ook in voeding. Ze begrijpt dat mensen zichzelf hierin ontkennen en verloochenen waar zij eigenlijk voor staan. Daarmee vergeten ze wie ze echt zijn.

Met milde hand spiegelt Marjolein het 'gewone' van henzelf en daarmee van hun kern. Hun bewustzijn groeit van wat er fysiek en mentaal precies met hen gebeurt. Daarmee nemen ontspanning, rust, ruimte, gezondheid, vitaliteit en kracht toe en ontstaat ruimte voor transformatie.

Gezondheid is voor haar een belangrijke drijfveer! Zij bekwaamde zich in de Orthomoleculaire Nutritionele Geneeskunde. Hiermee helpt zij mensen bij het vinden van een goede, persoonsgerichte voedings-balans.

In 2021 voltooide zij een opleiding tot Instructeur van de Chi Neng Qigong. Dit is een medische bewegingsleer die door middel van eenvoudige, toegankelijke oefeningen met langzame en bewust geconcentreerde bewegingen het lichaam ontspant, heelt en krachtig maakt en de geest tot rust brengt.

Observatie wat deze bewegingen in het lichaam in gang zetten vormt een zorgvuldige ontdekkingstocht naar wat het lichaam vastzet, en maakt de weg vrij voor loslaten, herstel en opbouw.