marjolein rovers

Met open mind en natuurlijke nieuwsgierigheid treedt Marjolein (1958) mensen en situaties tegemoet. Zij onderzoekt op systematische wijze de remmende processen die mensen met hun werk ervaren.

In Sociale Geografie en Planologie richtte zij zich aanvankelijk op het effect van het gedrag van mensen op de ruimtelijke ordening. Gaandeweg ging haar belangstelling en onderzoek uit naar de mens zelf: zijn effectiviteit en organisatie van het werk. Door haar waarnemingen te spiegelen biedt zij hen een solide instrument om gerechtvaardigde keuzen te maken.

Vanuit een lange staat van dienst als loopbaanconsultant en adviseur bij Werving & Selectie biedt zij hen een gezonde en natuurlijke basis om duurzame keuzes te maken. Vanuit haar uitdrukkelijke aandacht voor ‘mens en werk’ ontwikkelde zij een effectieve assessment methode.

ont-nuchteren

Marjolein oordeelt niet over mensen en hun organisatie: zij gaat met hen aan het werk! Te vaak ziet zij dat mensen - en hun organisatie - krampachtig hun best doen en een te grote broek aantrekken. Ze begrijpt dat mensen op die manier zichzelf ontkennen en verloochenen waar ze eigenlijk voor staan. Daarmee vergeten ze wie ze echt zijn. Met milde hand spiegelt ze het 'gewone' van henzelf en daarmee van hun kern.

Zij bekwaamde zich in Orthomoleculair Nutritionele Geneeskunde en helpt mensen hiermee bij het vinden van een goede, persoonsgerichte balans in hun gezondheid en voeding.

Jarenlang nam zij intensief deel aan ingrijpende vernieuwingsprocessen van bestuurlijke organisaties. Hen helpt ze om de publieke zaak op maat te (be)dienen en zich daarbij niet groter voor te doen dan zij zijn. Haar ervaringen bracht zij later in bij de ontwikkeling van organisaties in de financiële dienstverlening en de voedingsindustrie.