Het privacybeleid van the Human Academy in het kader van AVG privacywet als volgt:

persoonsgegevens

The Human Academy verwerkt de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover zij die zelf aan the Human Academy verstrekken.

Dit betreft:

 • voor- en achternaam 
 • bedrijfsnaam, afdeling en functie
 • postadresgegevens (privé en/of werk)
 • telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel, privé en/of werk)
 • e-mailadres (privé en/of werk)
 • facturatie- en betaalgegevens (privé en/of werk).


Deze gegevens worden door the Human Academy gebruikt om contact met cliënten op te kunnen nemen t.b.v. afspraken en voortgang van de opdracht, alsmede voor facturering.

Daarnaast worden de emailgegevens gebruikt t.b.v. marketingactiviteiten in de vorm van mailingen (wijziging van bedrijfsgegevens c.q. info over activiteiten van the Human Academy, aankondiging van nieuwe activiteiten, gelukwensen), tenzij cliënt of opdrachtgever aangeeft deze niet te willen ontvangen.

Gedurende de looptijd van de opdracht kan t.b.v. het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht sprake zijn van het bewaren van:

 • aantekeningen van adviesgesprekken, coach- en/of trainingssessies (schriftelijk en/of digitaal).
 • rapportages voor cliënt en/of opdrachtgever (schriftelijk en/of digitaal).
 • e-mails die voor de uitvoering van de opdracht relevant zijn.


Na afloop van de opdracht kunnen de inhoud van adviesgesprekken, coach- en trainingssessies worden gebruikt voor onderzoek naar onze professionele methodiek en mogelijke wetenschappelijke publicatie hiervan. In dit geval wordt alle informatie geanonimiseerd, zodat zij op geen enkele wijze terug te voeren is op individuen, hun relaties, hun werk en/of hun organisatie.

The Human Academy verzamelt en registreert uitdrukkelijk geen gegevens m.b.t. geestelijke en/of lichamelijke gezondheid.
The Human Academy gebruikt informatie niet voor een ander doel dan waarvoor zij deze heeft verkregen en hierboven vermeld.

opslag en beveiligen

the Human Academy neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van the Human Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. 
The Human Academy bewaart gegevens als volgt:

 • digitaal: in de Cloud onder beheer van ICTeam te Sint Oedenrode, met wie de Human Academy een zeer gedetailleerde en zorgvuldige Verwerkersovereenkomst inclusief beveiligings- en opslagmaatregelen heeft. Interne bestanden worden op specifieke computers opgeslagen op een locatie waar enkel de persoon toegang toe heeft die deze computer beheert. Deze computers zijn voorzien van een wachtwoord. Firewalls beschermen onze interne netwerken tegen externe toegang.
 • papier: in een afgesloten archief dat voor derden niet toegankelijk is.

bewaartermijn

The Human Academy bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de opdracht zoals overeengekomen met opdrachtgever en/of cliënt te realiseren.

Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met cliënt tot stand komt. Na afloop van een opdracht worden alle gegevens na 2 jaar vernietigd. Vernietiging vindt eerder plaats wanneer cliënt of opdrachtgever daartoe een schriftelijk verzoek (post of email) indient. Dit geldt niet voor facturatiegegevens, die wettelijk 7 jaar bewaard dienen te worden. Papieren documenten worden op de juiste (beveiligde) manier vernietigd.

vertrouwelijkheid

the Human Academy deelt geen persoonsgegevens of rapportages met derden, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, wanneer dit door de wet wordt geëist of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met cliënt. In dat geval wordt de cliënt tevoren op de hoogte gesteld.

recht van toegang en controle

de cliënt en opdrachtgever beschikken over een recht van inzage in zijn/haar gegevens, het recht om deze te verbeteren, een recht op vergetelheid, op beperking van de verwerking en een recht op overdraagbaarheid van de gegevens.  De cliënt en opdrachtgever kunnen bezwaar maken tegen de verwerking.

Mocht cliënt of opdrachtgever de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien hij/zij meer informatie wenst over de beveiliging van door the Human Academy verzamelde persoonsgegevens, kan contact opgenomen worden met the Human Academy via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wijzigingen 

the Human Academy behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

10 augustus 2018