Naar onze cliënten handelen wij direct, prikkelend én geduldig. Met hen zoeken wij naar de kern: wat hen beweegt, verbindt, scheidt of vastzet. Wat echt is of onoprecht.

Onverhuld en ontwapenend bewegen wij onze cliënten, individuen, groepen en organisaties, om richting en betekenis te geven aan hun opgave.

de ruimte voor mensen neemt toe als zij onbekende, onbegane wegen durven gaan. Hun moed groeit wanneer zij remmende processen aanpakken.

Het theoretisch kader van Commotional Psychology met zijn unieke methoden en technieken ontwikkelden wij in een langdurige beroepspraktijk.