Lijfspraak is zien! Het vermogen om zichzelf en anderen bij de kern te brengen. Door te zien leert men de essentie kennen. Kijken naar jezelf en anderen, naar beweging, ruim baan of in kringetjes, naar de spanning die mensen met zich meedragen.

de kunst van de ziener

Lijfspraak is intuïtief meebewegen in het spel van evenwicht en tegenwicht, spiegelend nabootsen, inlevend met een lach of traan, je eigen clown die zich in de ander weerspiegelt.

Knopen in spieren die voorbijgegane beelden in zich herbergen, blokkade waarlangs de energie niet makkelijk wil stromen. Met het losmaken hiervan raken ook de beelden los en komen zij op hun plaats.

Lijfspraak laat zien dat de samenhang tussen lichaam en geest zich concreet zichtbaar, direct waarneembaar en manifest voelbaar uitdrukt. Het waarnemen hiervan is de kunst van het onbevangen, ongecensureerd, onbeoordeeld, niet interpreterend kijken naar mensen: de kunst van de Ziener.

Sinds 1970 ontwikkelt Bert Terpstra de methode Lijfspraak. Uit mime, expressie, non-verbale communicatie en psycho-motoriek ontleende hij de bouwstenen. De techniek van het imiteren van mensen zette hem vervolgens op het spoor van de dramaturgische en fenomenologische aspecten van het menselijke gedrag.

In contact met facetten van bewegingleer, neurowetenschap en bio-psychologie evolueerde hieruit een nauwkeurige systematiek van waarnemen van beweging en gedrag. Inzichten uit Gestaltpsychologie en Psychodrama zorgden voor een verdere verdieping. Deze leert dat lichaamstaal per definitie relationeel is en daarom communiceert.

Richard Griffioen geeft vanuit psycho-fysiologie, orthopedische manueel therapie en psychomotoriek nieuwe impulsen aan de ontwikkeling van Lijfspraak. Nieuwe en ingrijpende toepassingen ontstonden hierdoor op gebieden als 'spraak en motoriek', 'houding en gedrag', 'emotie en beweging', 'energie en spanning'.

Het erfgoed van Ida Rolf (beïnvloeding van de diepere lagen in bindweefsels) en dat van Wilhelm Reich (orgonome energie) krijgen met zijn inzichten en bovenal door zijn handen opnieuw betekenis en diepgang.

Marjolein Rovers completeert het integrale karakter van Lijfspraak met inzichten van orthomoleculaire voeding die een optimaal biochemisch functioneren schept door een goede verhouding tussen voedingstoffen, waar nodig aangevuld met vitaminen- en mineralen supplementen. Zij voegt tevens inzichten toe uit de neuro-psycho-immunologie, de wetenschap die voeding in verband brengt met het menselijk functioneren op alle niveaus: je bent wat je eet en je eet wat je bent!