Balanceren omvat geheel ons wezen: tussen een en ander, links en rechts, boven en onder, goed en kwaad, lever en milt, moeder en vader, man en vrouw, macht en onmacht, licht en donker, groot en klein, lief en leed, rijk en arm, vrede en oorlog, tussen verleden en heden!

de kunst van het evenwicht

Wij vormen - ieder van ons - een dualistisch systeem (tweeslachtig). Van alles hebben we wel twee: twee ogen, twee oren…! We komen voort uit twee en voor onze reproductie denken we in twee. Dat ons organisme voortdurend moet balanceren (tussen twee) vormt de aard van ons bestaan. Het regelt de basis van onze energiehuishouding en vormt tevens de voornaamste faculteit van ons brein (lateraliseren).

Gelijk als met klei boetseren wij ons leven en ons evenwicht tot we ophouden te bestaan. Ons vermogen om te balanceren is dan ook in hoge mate door onszelf te beïnvloeden. Juist door het geschil te slechten tussen links en rechts, tussen hem en haar, tussen voor en tegen, vergroten wij ons brein en onze geestelijke vermogens.

Brain Balancing bevat de verbazingwekkende kunst om het evenwicht tussen verleden, heden en toekomst in één keer voor ogen en in perspectief te zien. Met Brain Balancing worden die gebieden betreden waar mensen doorgaans onbewust van zijn en aan voorbij gaan.

Wij mensen moeten letterlijk én figuurlijk balanceren, anders vallen we om. We vertonen hierin - meer of minder sterke - voorkeuren voor onze linker of rechter zijde. Door deze preferenties ontwikkelen wij bepaalde vermogens meer dan andere. Het proces waarin wij delen van onze hersenen actiever benutten dan andere heet hemisferische dominantie. Op ons leven en op keuzes die wij maken heeft dit een bepalende invloed.

Wij ontwikkelen een motorische voorkeur voor onze linker of rechterzijde. Deze eenzijdigheid heeft grote invloed op het evenwicht waarmee wij door het leven gaan. Het beïnvloedt de balans van ons gehele lichaam en van al zijn delen. Ook onze geestelijke balans, dromen, beelden, verlangens, gevoelens en opvattingen, alsmede onze appreciaties voor mensen.

Inzicht uit psychoanalyse leert dat het vaak moeizaam balanceren tussen de voorkeur voor onze ouders een wezenlijk bestanddeel vormt van de wijze waarop wij een evenwicht in ons leven proberen te vinden. Deze bepaalt in hoge mate de manier waarop wij ons manifesteren. Dit gebeurt geheel in lijn met de aard van ons dualistische systeem.

Op een ingenieuze wijze vereenzelvigen wij ons met onze ouders, met de een meer dan met de ander. Ook daarin balanceren wij tussen links en rechts, tussen de een en de ander, tussen kind en ouder, tussen man en vrouw, tussen sterk en zwak.

De voorkeuren die wij onbewust maken, bepalen veel van ons geluk, van de kwaliteit van onze relaties, van de keuze voor de mensen om ons heen, tot en met de keuze voor de levenspartner.

Over het balanceren tussen de linker en de rechter hersenhelft doen de meest vage noties hun vaak populaire ronde. Deze zetten mensen doorgaans op een verkeerd been: vrouwelijk versus mannelijk, gevoelsmatig vs. rationeel. Ons langjarig onderzoek naar het proces van lateraliseren gaf ons inzicht in veel dieper liggende patronen die aan deze verschillen ten grondslag liggen.