Een programma van Richard Griffioen (Stichting Sam en the Human Academy) om kwetsbare kinderen met behulp van virtual reality deel te laten deelnemen aan virtuele sessies met dolfijnen.  Gericht op het verbeteren van hun kwaliteit van leven en aanleren van levensvaardigheden: communicatie, concentratie, zelfredzaamheid en sociale interactie.

Het is al jaren bekend dat het zwemmen met dolfijnen een rustgevende en educatieve werking heeft op kwetsbare kinderen met een syndroom van down en op kinderen met een autismespectrumstoornis.  

Met dier-ondersteunde interventies, ervaren kinderen in de VR omgeving welk effect het dier op hun gedrag heeft, zonder dat iemand hen oplegt wat zij moeten doen en zijn daardoor veel ontvankelijker voor het spelend meedoen in het water en samenwerken met anderen.

Op deze manier is het oefenen met sociale vaardigheden niet alleen leuk, maar heeft het ook een stress verlagend effect, worden sociale vaardigheden versterkt en de ontwikkeling van kinderen krachtig gestimuleerd.


Het zwemmen met dolfijnen is echter zeer kostbaar
en zeker niet voor iedereen toegankelijk
(o.a.de kosten en de reis naar bijv.Curaçao).

Virtual Reality (VR) toepassing en de toegang tot een
beschermd zwembad in de eigen regio bieden dan
uitkomst. Ons binnenzwembad in Rosmalen en zijn
voorzieningen, bieden regionaal daartoe de mogelijkheid.Relevantie van Dolphin Dreams

De psychosociale ontwikkeling, met name sociale interactie en communicatie (goede spraak-taal ontwikkeling) en het kunnen ontspannen en zich kunnen concentreren is belangrijk voor (zorgbehoevende) kinderen om in hun eigen kracht te komen staan.

Dit gaat het best in een veilige omgeving waar zij actief kunnen oefenen vanuit een ontspannen houding. Eerder onderzoek laat zien dat dier-ondersteunde interventies deze veilige context bieden en een positief effect hebben op de sociale vaardigheden (Griffioen et al., 2020). 

Werken met Virtual Reality in een veilige zwembad omgeving is een nieuwe stap in dier-ondersteunende interactie programma’s. Kinderen kunnen daarbij met een recent ontwikkelde waterdichte VR-bril een intense ervaring beleven met dolfijnen in het water.

Kunst, wetenschap en de nieuwste technologie worden gebruikt om interactieve dolfijnervaringen te creëren en zodoende vreugde in mensenlevens te brengen. In eerste instantie voor kinderen met Downsyndroom en kinderen met een autisme spectrum stoornis, in een later stadium ook voor ouderen en mogelijk ook bij kinderen met leerstoornissen.

De meest opvallende resultaten bij de kinderen zijn:

  • Een duidelijk zichtbare ontspanning
  • Toegenomen concentratie
  • Afname van probleemgedrag
  • Ontvankelijkheid voor spelen.