body én mind

mensen leven in het algemeen gesproken in een ongezonde idee over zichzelf. Al te lang laten zij fysieke, emotionele en mentale ongemakken doorwoekeren, of zoeken zij naar een quick-fix voor hun ongemak.


wij huizen te weinig in onszelf

als je lichaam zich kromt, kromt je geest zich ook
als je geest zeer doet, pijnigt je lichaam mee
als je hart verdriet heeft, huilen je handen ook
als je hoofd zich puzzelt, struikel je door het leven
als je verleden opspeelt, wordt je toekomst ongewis
als je loopt te dwalen, zoek je wanhopig naar een….


wij wijten onze ongemakken te gemakkelijk aan buiten onszelf gelegen oorzaken: de stress op het werk, de drukte van het gezin, de school die niet goed genoeg zou zijn, een tekortschietende gezondheidszorg enz. enz. enz.

onze complexe idee van een maatschappij met al zijn voorzieningen, houdt ons af van onze eigen verantwoordelijkheid: het eigenaarschap van ons vege lijf.

wij zijn verwend in de mogelijkheden om onze eigen verantwoordelijkheid uit te besteden, door niet echt naar onszelf en onze eigen rol te kijken. Dat is kennelijk te ingewikkeld, vraagt te veel van je tijd en vereist concentratie om je te informeren.

een groeiende afhankelijkheid van buiten onszelf gelegen “oplossingen” ligt dan voor de hand en is eigenlijk ook wel zo gemakkelijk. Ondertussen wassen wij onze handen in onschuld en op deze wijze raken mensen steeds verder verstrikt in hun eigen malheur, maken zij zich steeds meer afhankelijk en verliezen gaandeweg aan kracht en regie over hun leven.

Ik-Lichaam is verantwoordelijk: wij bestaan immers bij de gratie van onze eigen inspanning. Voorwaarde is daarbij wel dat wij het eigen lichaam en onze eigen kracht tot herstel leren kennen. 

doorgaans richten mensen te snel hun aandacht naar buiten zichzelf, op datgene wat in hun omgeving plaatsvindt, en passen zich hierbij aan. Zij worden daarmee als een soort vergiet, waarbij impulsen van buiten ongecensureerd naar binnen mogen kunnen komen. Dat kost veel van de beschikbare energie: negatief lichaamsbeeld, tobben, piekeren, vooroordelen, zwartgallige gedachten, vastzitten in hun hoofd, hun hart niet weten te vinden, hun bekken nauwelijks gebruiken bij de liefde, voeten die steeds de verkeerde kant op willen, handen die alsmaar misgrijpen, etc. etc.

door de aandacht geconcentreerd op en in het eigen lichaam te richten, leren wij om alle processen in Ik-lichaam effectief te ondersteunen.


Ik-Lichaam leren kennen

zonder oordeel of censuur
hoe je gaat, staat en praat    

echt of aangepast
uitnodigend of afstand

nerveus of ontspannen
alles wat jou last bezorgt

in stukken of verbonden
met hoofd of voeten

timide of brutaal
vermoeid of energiek

én wat jou vreugde geeft!


een gezonde balans tussen lichaam en geest haalt de stress uit een patroon, zet mensen van binnenuit in beweging en verandert de kwaliteit van de relatie met anderen. Maar ook die met henzelf!


coaching in beweging

online individuele coaching

bewegingsoefeningen in individuele online sessies zijn gericht op wat er zich in je lichaam op dat moment aandient. De effecten van de oefeningen worden besproken en de coaching op individuele maat ingesteld.

online coaching in groep

coaching in een groep biedt één uur per week ruimte om gericht samen te oefenen. Deelnemers blijven alert op wat er zich in hen afspeelt, om spanning te ontladen en om nieuwe energie op te doen.

online oefensessies in een team met collega’s zijn zeer effectief om nauwer met elkaar samen te werken en blokkades weg te werken.


zie ook: lijfbewust ® »