mensen hebben verbinding met elkaar nodig. Verbinding om zich te kunnen spiegelen en zich een plaats te geven.

zij willen zich kunnen vereenzelvigen met hun omgeving, hun werk, een wereld die zij begrijpen, relaties die zij vertrouwen en met een toekomst die perspectief biedt.  

dit wordt lastig in een tijd waarin verbinding tussen mensen almaar losser wordt, relaties afnemend cement zijn voor samenleven en machteloosheid bij velen postvat.  

veiligheid neemt af in een wereld waarin mensen niet durven bouwen en vertrouwen op zichzelf en op anderen. En ook niet op hun partner, kinderen, hun meerdere in het werk, op de overheid, op noodzakelijke instituties, enz.

mensen krijgen het moeilijker naarmate verbindingen losser worden, economische schaarste opspeelt, politieke onzekerheid postvat en dreigend geweld - ook tussen individuen - zich dagelijks manifesteert.

onzekerheid in en tussen mensen krijgt dan de boventoon. Hun effectiviteit daalt en hun kracht verliest aan glans, zelfs naar hun eigen kinderen. Ruimte en vrijheid om te groeien nemen af.

een sterke druk overheerst om te moeten presteren en zich aan te passen aan de ratrace om mee te tellen. Deze druk zuigt bij mensen veel energie weg ten koste van vitaliteit en eigenheid. Het resulteert uiteindelijk in een groeiende onmacht en indifferentie.

bij en tussen kinderen zijn de effecten van bovenstaande vervreemding wellicht nog veel indringender zichtbaar. Machteloosheid om hiermee naar kinderen toe effectief om te kunnen gaan, maakt zich - vaker dan ons lief is - meester van ons als ouders, opvoeders, verzorgers, toezichthouders e.a.


authentieke kracht

het wakker roepen en versterken van de authentieke kracht in mensen brengt hen ertoe om hun “eigen roeping” te volgen en zich niet mee te laten zuigen in abstracte missies of de roep van “valse profeten”. 

mensen die de verbinding (en waar nodig confrontatie) zoeken met zichzelf, hun partner, hun relaties, omgeving en met hun werk, die zich niet spiegelen aan buiten henzelf gelegen normen, maar betonen wie zij zijn als persoon.

zij leren om zich niet afhankelijk te maken van de buitenkant, van het moeten meetellen, imponeren en pretenderen!


intake

In een intakegesprek onderzoeken we jouw vraag naar coaching. Samen met jou verkennen we wat met die vraag allemaal samenhangt.

Vervolgens maken wij afspraken over de intensiteit en de methodische insteek waarbinnen jouw coaching zijn beslag kan krijgen.

Onze ervaring leert dat een traject van coaching niet eindeloos moet voortkabbelen, maar binnen een overzichtelijk tijdpad zijn beslag krijgt.