in en rond the Human Academy werken professioneel gedreven mensen met en aan de professionele ontwikkeling van ons vakgebied.

komend uit zeer uiteenlopende disciplines hebben allen zich langdurig bewezen in het bewerkstelligen van duurzame doorbraken en vernieuwing in coaching en begeleidng van mensen.

het omgaan met, en onderzoek naar commoties delen zij met elkaar..

zie verder: commotional »