de kunst van de ziener

het is een kunst om onbevangen naar mensen te kijken, zonder oordeel, censuur of etiket. De kunst   om bij eerste oogopslag alles te zien, te horen en te voelen.

lichaamstaal onthult aanzienlijk meer dan wij ons doorgaans bewust zijn. Het is een direct, concreet waarnemen van wat je “non verbaal” ziet, ongecensureerd: en juist daardoor essentieel!


lijfspraak is zien! Het vermogen om zichzelf en anderen bij de kern te brengen. Door te zien leert men de essentie kennen. Kijken naar jezelf en anderen, naar beweging, ruim baan of in kringetjes, naar de spanning die mensen met zich meedragen.

lijfspraak is intuïtief meebewegen, het spel van evenwicht en tegenwicht, spiegelend nabootsen, inlevend met een lach of traan, je eigen clown die zich in de ander weer- spiegelt.

lijfspraak laat zien dat de samenhang tussen lichaam en geest zich concreet zichtbaar, direct waarneembaar en manifest voelbaar uitdrukt. Het waarnemen hiervan is de kunst van het onbevangen, ongecensureerd, onbeoordeeld, niet interpreterend kijken naar mensen: de kunst van de Ziener.

knopen in spieren die voorbijgegane beelden in zich herbergen, blokkade waarlangs de energie niet makkelijk wil stromen. Met het losmaken hiervan raken ook de beelden los en komen zij op hun plaats.


sinds 1970 ontwikkelt Bert Terpstra deze methode Lijfspraak. Uit mime, expressie, non-verbale communicatie en psychomotoriek ontleende hij zijn bouwstenen. De techniek van het imiteren van mensen zette hem op het spoor van dramaturgische en fenomenologische aspecten van menselijke gedrag. In contact met facetten van bewegingsleer, neurowetenschap en bio-psychologie evolueerde hieruit een nauwkeurige systematiek van waarnemen van beweging en gedrag.

inzichten uit Gestaltpsychologie en Psychodrama zorgden voor een verdieping. Deze leert dat lichaamstaal per definitie relationeel is en daarom communiceert. Richard Griffioen gaf vanuit psychofysiologie en psychomotoriek nieuwe impulsen aan de ontwikkeling van Lijfspraak. Nieuwe en ingrijpende toepassingen ontstonden hierdoor op gebieden als 'spraak en motoriek', 'houding en gedrag', 'emotie en beweging', 'energie en spanning'.

het erfgoed van Ida Rolf (beïnvloeding van de diepere lagen in bindweefsels) en dat van Wilhelm Reich (orgonome energie) krijgen met zijn inzichten en bovenal door zijn handen opnieuw betekenis en diepgang. Marjolein Rovers completeert het integrale karakter van Lijfspraak met inzichten van orthomoleculaire voeding. Deze schept een optimaal biochemisch functioneren door een goede verhouding tussen voedingstoffen, waar nodig aangevuld met vitaminen- en mineralen supplementen.

zij voegt tevens inzichten toe uit de neuro-psycho-immunologie, de wetenschap die voeding in verband brengt met het menselijk functioneren op alle niveaus: je bent wat je eet en je eet wat je bent!