de kunst van de danser

lichaamsbewustzijn wordt wakker gemaakt: eenvoudige manier om het lichaam tot in details te leren kennen.

de wetenschappelijk onderbouwde medische bewegingsleer Chi Neng Qigong (CNQ) biedt hiervoor concrete ingangen: om blokkades in Ik-Lichaam opsporen en leren om deze daadwerkelijk los te maken, zodat lichaam en geest zich kunnen herstellen en weer in een duurzaam evenwicht gebracht worden.


als ergens een deel van ons lichaam beweegt, beweegt alles in ons mee! Een fysieke beweging kan een gedachte oproepen, een emotie losmaken, oud zeer wakker maken, een blokkade aan het licht doen komen, enz.

beweging biedt een rijke informatiebron over lichaam èn geest. Al onderzoekend herstelt de natuurlijke doorstroming en ontstaan ruimte, ontspanning en vrijheid.

vanaf de conceptie slaan onze cellen informatie op over alles wat we meemaken. Eerst in de baarmoeder, en na de geboorte in ons gezin, sociale omgeving en maatschappij. Informatie over ziekte, angst, vrijheid en beperking, blijdschap en verdriet, agressie, veiligheid en onveiligheid, enz. Het lichaam vergeet niets: zgn. lichaamsgeheugen!

deze informatie is niet zonder gevolgen. Onze natuurlijke manier van bewegen, voelen en denken kan worden beperkt, geblokkeerd of zelfs vervormd.

zo kan het lichaam verstarren, zich spannen, mijden, compenseren e.d. wat zich direct vertaalt op mentaal en emotioneel vlak. Gaandeweg kan het contact met en bewustzijn van (delen van) het lichaam verloren gaan. Dit uit zich bijvoorbeeld in koude handen en voeten, vaak struikelen, moeheid, of een ‘vol hoofd’.

dit vormt de basis voor die motorische, gedrags- en denkpatronen die ons steeds weer doen belanden in onbegrepen ongeluk en valkuilen.

lijf-Bewust biedt een zorgvuldige, toegankelijke manier om de eigen motoriek en de daarin opgeslagen informatie te verkennen: in zenuwbanen, spieren, bindweefsel, organen of welk verscholen hoekje van het lichaam dan ook.

men concentreert zich in Lijf-Bewust sterk op de samenhang van en drijfveren achter de eigen motoriek. Men wordt zich sterk bewust van de interactie tussen Ik-Lichaam en de omgeving.

blokkades in Ik-Lichaam leert men onderkennen, maar ook losmaken. De energie-circulatie in het gehele lichaam&geest wordt op subtiele wijze versterkt en effectief op gang gebracht. Men wint aan kracht en pakt de ruimte. Ik-Lichaam geniet van de heelheid die allengs ontstaat en biedt bovendien een gezonde, natuurlijke souplesse.

blokkades laten los en gedachten komen tot rust.
dit maakt vitaal, daadkrachtig en effectief.

door gerichte, praktische oefeningen ontstaat ruimte voor nieuwe, gezond makende informatie en regeneratie. Het lichaam herwint aan vrijheid en dynamiek, de geest hervindt rust en focus.


in lijf-bewust worden diverse wetenschapsvelden gecombineerd. Fysiologie en orthomoleculaire voedingsgeneeskunde bieden inzichten in de werking van lichaamsprocessen.

de neuro-psycho-immunologie brengt inzichten uit o.a. de neurologie, psychologie, fysiologie, immunologie en voedingswetenschap met elkaar in verband.

dans en bewegingsleer vertrekken vanuit de motoriek, en bieden een breed scala aan op de persoon gerichte oefenmogelijkheden.

Chi Neng Qigong (CNQ) is een wetenschappelijk onderbouwde bewegings-leer met praktische, toegankelijke oefeningen: gerichte bewegingen welke                            direct leiden tot fysieke release en ook geestelijk evenwicht. 

men leert bewegen gelijk een danser/mimespeler: gefocust, langzaam en steeds bewuster van alle lichaamsverbindingen en de relatie tussen lichaam en omgeving. daarmee ontstaan letterlijk en figuurlijk ruimte, armslag en vrijheid.