de kunst van de dromer

Living in a dream!

een mens leeft niet alleen in z’n droom, de droom leeft die mens: de weg die als vanzelfsprekend is te gaan.

met de methode Beeldspraak volgen we consciëntieus de bewegingen van onze geest en de natuurlijke loop der dingen. De geest geeft in onze dromen de richting aan.

drempels die normaal het leven hinderen, ruimt men in ‘dromen’ uit de weg. Dromen leert ons hoe we zaken voor elkaar kunnen krijgen die normaal niet willen lukken.


onze geest volgt op vaak onnavolgbare wijze een aantal vaste patronen. In ons dagelijks ervaren weerklinken deze patronen op verscholen wijze in ons door. Voor onze eigen ontwikkeling willen wij deze patronen leren kennen en nagaan of wij in hun stroom mee kunnen gaan.

doorgaans merken wij in onszelf de doorwerking van deze patronen nauwelijks op. Een zekere censuur op ons handelen, denken en voelen, verhindert ons om los te laten, om mee te gaan met de stroom en dieper in het wezen der dingen te duiken.

beeldspraak is een krachtig instrument om de geconditioneerde censuur die ons denken tijdens onze volwassenwording ondergaat te omzeilen en daarmee direct door te dringen tot de essentie der dingen

onze dromen, beelden, symbolen en mythen geven toegang tot de essentie. Een ontdekkingsreis waarin wij ons mee laten voeren en ons dagelijks ervaren overstijgen. ons handelen krijgt extra zin en richting!

met Beeldspraak activeren wij onze spirituele kracht. Mijn heden, mijn verleden met mijn toekomst raken verbinden: een zingevende, spirituele ervaring welke voedsel geeft aan de verdere ontwikkeling van mijn hersenen.

deze spirituele ervaring stimuleert het proces van ‘neurogenese’ en wijst  de weg tot bijstelling van de ‘epigenetische” imprint. Hiermee herschep je jouw toekomst én die van je kinderen: nieuwe zenuwcellen worden aangemaakt, beschadigde zenuwcellen herstellen zich en vergane cellen worden vervangen.


de psychiater Ronald D. Laing maakte het (1975) zeer aannemelijk dat ervaringen opgedaan in de prenatale wereld kunnen resoneren in die van de postnatale wereld, zowel in gedrag als in communicatie.

door onbevreesd op de golven van de geest te leren surfen, vliegen wij over de grenzen van tijd en ruimte, raken we het ragfijn verschil tussen stoffelijk en onstoffelijk, tussen materie en geest, tussen overgang van een wereld voor onze geboorte, naar een wereld van na onze geboorte.

door nieuwe technieken van hersenonderzoek en neuro-psycho immunologie wordt deze idee van prenatale ervaringen bevestigd. De impact van deze ervaringen blijkt bovendien sterker dan aanvankelijk werd gedacht: ‘neonatale imprinting’.

met deze aanname van prenatale ervaringsmogelijkheden begon Bert Terpstra in de 80-er jaren een spannende ontdekkingsreis. In de structuur van dromen vond hij patronen welke  analoog zijn aan de patronen in de microkosmos van menselijke weefsels. Ook in dagelijks  gebruik door mensen van beelden, vormgeving en symbolen, resoneren deze analogieën.

hij onderzocht de mate waarin deze prenatale ervaringen de bewegingspatronen van mensen in de postnatale wereld beïnvloeden en hoe deze op hun beurt beïnvloed kunnen worden. uit deze aanname ontstond Beeldspraak.