uit veel hoeken van wetenschap maakt een constante informatiestroom steeds meer zichtbaar hoe de onlosmakelijke samenhang tussen lichaam en geest zich heel direct en concreet weet te manifesteren.

dit leidt steeds verder weg van de abstracte wijze waarop vanuit de heersende psychologie uit de vorige eeuw nog steeds tegen de mens wordt aangekeken. Deze psychologie is voor CP niet langer leidend uitgangspunt voor studie van het menselijk functioneren.

inzichten naar het functioneren van spiegelneuronen, epigenetische imprint en andere relevante ontdekkingen in neurowetenschappen geven rijkelijk voedsel naar de toepassing van onze (onderstaande) commotionele technieken.